• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvesboltja

 

Református Pont

új helyszín, új név, új szolgálat

 

A Református Pontba költözött át a könyvesbolt. Az új helyiségben - ami a templom Kossuth téri bejárata mellett található - a korábbi kínálat mellett bemutatjuk egyházközségünk különböző szolgálatait is.

Azokról a szolgálati ágakról lehet majd itt érdeklődni, amelyeket a „Kecskeméti reformátusok - Kecskemét Városáért” végeznek.  A református iratmisszió különböző termékei mellett megtalálhatók többek között a református oktatás, a városi hitoktatás információs anyagai és a Református Pontban lehet tájékozódni arról is, hogy az egyes városrészekben hol és mikor van református istentisztelet, bibliaóra, vagy pl. elérhetőséget találnak a lelkigondozás, a szenvedélybetegeket segítő misszió, a sákramentális szolgálatunk iránt érdeklődők is.

 

A Könyvesbolt története:

A nyolcvanas évek végén nyílt meg könyvesboltunk, Budapest és Debrecen után harmadikként az országban.

Olvasóink azóta is úgy jönnek be ide, mint egy patikába. Az itt vásárolt könyvekből választ kapnak hitbeli, nevelési, házassági vagy teológiai kérdéseikre. Nagy öröm, ha úgy tér vissza valaki, hogy könyveink által feltöltődött vagy örömet tudott szerezni másnak. Lelkipásztoraink is találnak számukra hasznos teológiai, szakmai tanulmányokat.

Figyelemmel kísérjük az újonnan megjelenő kiadványokat is. Jó látni, hogy olvasóink megtalálják a Kálvin Kiadó, a Harmat, a KIA, a Parakletos, az Evangéliumi Kiadó hírlevelei által beharangozott újdonságokat. A kínálat bővítésekor igyekszünk szem előtt tartani, hogy az adott könyv a Szentírással összhangban legyen. Éppen ezért könyvesboltunk megnyitása óta a következő Ige olvasható a polcok fölött:

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,

a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”

(II Tim. 3,16)

Egyházközségünk fenntartásában működik református általános iskola és gimnázium is. A diákok itt szerzik be a „tankönyvként” használt Bibliát és énekeskönyvet. Rendszeres vevőink közé tartozik egy egyszerű kétkezi munkás ember, aki megtérése óta a tizedéből Bibliát vásárol, hogy elajándékozhassa azt másoknak - Sokunk számára példa lehet ez nem csak a Biblia évében…

A Szentíráson és református énekeskönyvünkön kívül boltunkban teológiai és hitmélyítő könyveket, gyermek- és ifjúsági irodalmat, házasság- és családgondozó, valamint önismereti és gyermeknevelési könyveket találhatnak a betérők. Ezen kívül igés képeslapokat, könyvjelzőket, matricákat és egyéb ajándéktárgyakat is forgalmazunk.

Sok megfáradt, szomjazó lélek tér be a könyvesboltunkba. Az egy-két emberi szó mellett könyveinkben oázisra találnak. Várjuk szeretettel mindazokat, akik enyhíteni kívánják lelki szomjúságukat.

 

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"