• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Áprilisi köszöntő

„Jer lássuk az Úr keresztjét…”


(440. dicséret)

Kedves Olvasó!

A keresztyének számára a legszebb ünnep a húsvét közeleg. Ennek közeledtével takarítunk, lakást csinosítunk, sonkát főzünk, tojást festünk, a vázába barkát teszünk. Sok mindennel foglalkozunk, de vajon lélekben készülünk-e? Felkészítjük-e magunkat, hogy meglássuk a Krisztus keresztjét!

Az ehhez vezető úton Krisztus a remény, az erőforrás és a minta. Nem egyszeri üzenet ez, hanem mindenkori, tehát örök. Egyedüli üzenet, amely szabaddá, fogékonnyá tesz mindenre, ami tiszta, ami jó.

A tavasz, ami a nyíló természet jelképe, az ezer színbe öltözött virágaival, az elvarázsoló illataival, a melengető napsugaraival, a maga szeszélyeivel mindig a változást mutatja. Talán még ott van a tél borúja, a hideg és sötét napok fáradsága, de a természet már a változást hirdeti.

Ezzel szemben Krisztus keresztje, az Ő üzenete az, ami örök, ami soha nem változik, ami a legnagyobbal, Krisztus feltámadásával, a megváltás csodájával ajándékoz meg bennünket. Hiszen a keresztyén prédikáció központjában a kereszt evangéliuma áll. Aki ezt hittel elfogadja, az már most megnyerte ezt a csodálatos ajándékot.

Lásd meg ezt, kedves Testvérem!

A húsvét csodája az emberi ész számára felfoghatatlan, de beragyogja ünneplésünket. Krisztus, feltámadásával visszaadja a reményt akkor, amikor a sötétség növekedni látszik. Jézus feltámadása nemcsak olyan csoda, ami Ővele történt meg régen, hanem ami ma is megtörténhet veled, kedves Olvasó! Hinni a feltámadott Krisztusban annyit jelent, mint belépni Istennek abba a különleges világába, ahol Jézus az Úr.

Ma is ez a legnagyobb hír az egész földön, amit a legtöbb ember ámulva, de örömmel hall újra: Jézus feltámadt!

Ha ezt hiszed, akkor Te is együtt tudod mondani az emmausi tanítványokkal a bizonyságtételt, hogy „Feltámadott az Úr bizonnyal…” (Lk 24,34) és hittel tudod minden hívő keresztyénnel együtt válaszolni az első keresztyének válaszát: „Bizony feltámadott!”

A Krisztus keresztjét életünk középpontjába állítva kívánom, hogy töltse be az igazi húsvéti öröm minden kedves Olvasó szívét és életét!

Komádi Róbert
beosztott lelkész

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"