• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Isten éltesse Szabó Gábor lelkipásztor urat erőben, egészségben
 
Vasárnap a 9 órai istentiszteleten zsúfolásig megtelt padsorokban ülhettünk. A Gyülekezet közösségében adtunk hálát Szabó Gábor tb. esperes, lelkipásztor életéért, 70. születésnapja alkalmából.
 
 

Aznap a szószékről visszaemlékezett Kecskeméten töltött éveire, szerényen szólt szolgálatairól, és nagy örömünkre jelezte, miszerint február elsejével megkezdett nyugdíjas éveit aktívan kívánja tölteni.  A templomban Varga Nándor elnöklelkész úr és Szenes Márton gondnok úr köszöntötték Gábor bácsit, valamint a szolgálataiban is mindig mellette álló hitvesét Szabó Gáborné Kati nénit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Az istentiszteletet követően gyülekezeti kávéházat tartottunk a Kiskonviktusban, ahol lehetőség nyílott a személyes beszélgetésre, köszöntésekre. A körök, csoportok, családok hosszú sorokba álltak be, hiszen mindenki kezet akart fogni Gábor bácsival, köszönteni őt, egyben megköszönni  neki   a gondoskodást, számontartást, azt a mérhetetlen szeretetet, amit kecskeméti szolgálata alatt tapasztalhattak meg a gyülekezeti tagok.

 
 A Vég Mihály énekkar is felállt Mikesi Tibor kántor úr vezetésével vidám énekkel adni hálát a mi Urunknak és így köszönteni Szabó Gábor lelkipásztor urat.
 
Urunk gazdag áldását kérjük életére, családjára és további szolgálataira. Ehhez kívánunk neki hosszú életet szerettei között. 
 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"