GYÜLEKEZETÜNK MISSZIÓI HÁZA: AZ EMMAUSEmmausház    A hetvenes években Agárdra vittük gyermekeinket nyári csendeshétre és nyaralásra. Már akkor álmodoztunk arról, hogy milyen jó lenne egy saját ház, ahol ezt a lelki nevelést intenzíven is folytatni tudnánk: A nyolcvanas évek elején kezdtünk konkrétabban is keresni Kecskemét környékén egy tanyát, ahova 25-30 fiatallal el tudnánk menni. Isten kegyelme folytán egy csereingatlannal sikerült is megvenni egy kis tanyaépületet, melyben két szobában el is fértünk volna. De mint mindig, Isten messzebb útra vezetett minket. Ő már előre látta, hogy az ő munkájának sem az Állami Egyházügyi Hivatal, sem a politika egyházellenes légköre nem tud ellenállni, s hogy a rendszerváltoztatást követően már szűkös lesz a 30-40 hely.


Így megengedte nekünk, hogy az alap nélküli tanyaépület helyébe egy modern, minden komforttal ellátott, szép gyülekezeti házat emeljünk. A munka egy része titokban folyt, hiszen az állam nem engedélyezett volna egy egyházi ifjúsági központot felépíteni. Az építésben nagy segítségünkre volt az aargaui (Svájc) kanton nagylelkű adománya. 1986: május 1-én szentelhettük föl a házat, s azóta vehetik birtokba nyaranként a gyermekek és a fiatalok csoportjai, évközben pedig egyházközségünk, illetve a más gyülekezetekből érkezettek. Az iskolák elindulásával még ez az 50 főt befogadó épület is kicsinek bizonyult, így 1993-ban már az Emmaus újabb épületrészét is átadhattuk, mely egy nagy ebédlővel, és alatta pingpong-teremmel is bővült. A tornácos házat is sikerült megtoldanunk, így összesen több mint 100 főt fogadhat be hetenként gyülekezeti házunk.  2001-re készült el az új ebédlő és felette  még több szoba.


Sokat jelent ez a ház a lelki munkában, hiszen a nevét azért is kapta Emmausról, mert a feltámadás után Jézus is oda tartott, s a félelemmel és bizonytalansággal teli tanítványok bizonyosságot szerezhettek az Úr feltámadásáról. Ezt hirdetjük és éljük át mi is Emmausban.